AFOLUX系列显示器

威强创新级 AFOLUX 多媒体触摸显示器内置扬声器和多种视频输入端口, 设计时尚适用于车载, 监控,家居智能等应用行业.

 

MMD-5201M

20.1"灰阶液晶显示器

Datasheet        Download

页次: 1/1  每页: 40  共: 1  分页: [1]